TURISMO E CASCOS HISTÓRICOS

javi montero/ La Voz de Galicia

Petr Vois

O viaxeiro é cada vez máis esixente, porque neste mundo globalizado sobran camiños que percorrer e lugares fermosos para comparar

As nosas singularidades son as uralitas, os plásticos, as cores chirriantes e relambidas, as persianas, as monótonas chapas de pedra, molduras en serie, falsificacións, imitacións anacrónicas e pasticheras…

Cales son as nosas potencialidades, qué queremos vender…???

TURISMO E CASCOS HISTÓRICOS