FONTE HISTÓRICA DE O CASTRO

Fonte de O Castro. Praza de Martín Gómez Abal

Vilagarcía de Arousa

ENLACE:

M.PHA_1. FONTE DO CASTRO

Fonte do Castro. Ca. 1915